شهید دکتر پاکنژاد حجت خدا بر پزشکان

در کتاب خاطرات شفاهی زندگی شهید دکتر سیدرضا پاکنژاد  مرحوم وزیری گفته بود : شهید پاکنژاد حجت خدا بر پزشکان

ادامه

داستان علاقه انگلیسیها به ترمه یزدی

در کتاب دانشوران یزد نوشته علیرضا کریمی آمده است: زمانی پارچه های مشهوری که یزدیها مهارت والایی در بافت آن

ادامه