خواجه عبدالقادربن خواجه کمال الدین محمد بن سدید اشکذری،ریاضی دان و معمار قرن هشتم قمری

عبدالقادر بن محمد بن سدید (یا «اشکذری») از آل تمیم است. او را جهت حساب ممالک پادشاه (ابوسعید) به تبریز

ادامه

مشاهیر اشکذر – میر عبد المطلب اشکذری

میر عبدالمطلب اشکذری ،قاضی و خوشنویس سدۀ یازدهم قمری از اهالی روستای اشکذر بود و مانند اجدادش در آنجا به

ادامه

مشاهیر اشکذر – علی محمّد خدامی

علی محمّد خدامی،فرزند حاج عباس،درتاریخ ۱۳۴۱دراشکذر یزد درخانواده فقیرمذهبی دیده به جهان گشود،تحصیلات خود را دراشکذرگذراند  ازجمله شاگردان ممتازبودوی با

ادامه

دکتر سید حسین خدیوجم نویسنده، مترجم و محقق و غزالی پژوه معاصر با اصالت اشکذری

۲۵مهرماه سالروز در گذشت دکتر سید حسین خدیوجم نویسنده، مترجم و محقق و غزالی پژوه معاصر می باشد سید حسین خدیو

ادامه