نیم نگاهی به منبریهای اشکذر (۱۵) حجت الاسلام شیخ محمدعلی اسلامی

منبر سنتی ترین و قدیمی ترین روش تبلیغ است امروزه این شیوه را تبلیغ چهره به چهره می نامند شیوه

ادامه

روحانیون اشکذری که بعد از انقلاب امام جمعه شدند

پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزاری نماز جمعه در ایران دوباره رونق یافت. اولین نماز جمعه در این دوره به

ادامه

نیم نگاهی به منبریهای اشکذر (۷) – زندگی‌نامه خودنوشت حجت الاسلام دکتر فهیم نیا

  منبر سنتی ترین و قدیمی ترین روش تبلیغ است امروزه این شیوه را تبلیغ چهره به چهره می نامند

ادامه

نیم نگاهی به منبریهای اشکذر (۶) – بیش از ربع قرن امامت جمعه اشکذر

منبر سنتی ترین و قدیمی ترین روش تبلیغ است امروزه این شیوه را تبلیغ چهره به چهره می نامند شیوه

ادامه

نیم نگاهی به منبریهای اشکذر (۴) – ملاقات با خدا در ماه خدا

منبر سنتی ترین و قدیمی ترین روش تبلیغ است امروزه این شیوه را تبلیغ چهره به چهره می نامند شیوه

ادامه

نیم نگاهی به منبریهای اشکذر (۲) – منبرهای سهل و ممتنع

منبر سنتی ترین و قدیمی ترین روش تبلیغ است امروزه این شیوه را تبلیغ چهره به چهره می نامند شیوه

ادامه

نیم نگاهی به منبریهای اشکذر(۹) -معرفی یک روحانی ومحقق اشکذری

منبر سنتی ترین و قدیمی ترین روش تبلیغ است امروزه این شیوه را تبلیغ چهره به چهره می نامند شیوه

ادامه

نیم نگاهی به منبریهای اشکذر (۱۰) – زندگینامه حاج سیدکاظم رضوی ” امام جمعه فقید اشکذر”

منبر سنتی ترین و قدیمی ترین روش تبلیغ است امروزه این شیوه را تبلیغ چهره به چهره می نامند شیوه

ادامه