«آبرو را نمیشه خرید!»

حکایت مردمان اشکذر (۴) «آبرو را نمیشه خرید!»
حکایات

حکایت مردمان اشکذر (۴) «آبرو را نمیشه خرید!»

 خاطره برگزیده سومین جشنواره نوروزی بیت الشهدا ء  هفت ، هشت ساله بودم توی کوچه باغ ، نزدیک باغ «عمه…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن