ارزش هر انسان

 ارزش هر انسان
حکایات

 ارزش هر انسان

ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست می دارد ◽️ از علامه محمد تقی جعفری (ره) نقل شده…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن