ماجرای سید ابراهیم المجاب که به جدش امام حسین سلام کردوپاسخ دریافت کرد

ماجرای سید ابراهیم المجاب که به جدش امام حسین سلام کردوپاسخ دریافت کرد
معارف

ماجرای سید ابراهیم المجاب که به جدش امام حسین سلام کردوپاسخ دریافت کرد

روایت شده پس از شهادت امام موسى بن جعفر علیه السلام ، تعدی دستهای خبیث در جهت ایذاء و قتل…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن