مرد هزار چهرۀ واقعۀ کربلا که بود؟/ ریخت‌شناسیِ کنش‌گران

مرد هزار چهرۀ واقعۀ کربلا که بود؟/ ریخت‌شناسیِ کنش‌گران
معارف

مرد هزار چهرۀ واقعۀ کربلا که بود؟/ ریخت‌شناسیِ کنش‌گران

نکات کمتر شنیده شدۀ عاشورا از زبان استاد تاریخ استاد تاریخ دانشگاه تهران با تحلیل دو سوی واقعه کربلا، کنش‌گران…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن