چند عکس قدیمی از یزد

چند عکس قدیمی از یزد
اطراف ما

چند عکس قدیمی از یزد

حسینیه زارچ سال۱۳۵۰خورشیدی   مسجد جامع یزد سال ۱۳۵۶خورشیدی   اولین اتومبیل که به یزد آورده شد، ۱۳۰۴ خورشیدی  …
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن