آش امام حسینی در یزد

آش امام حسینی در یزد
اطراف ما

آش امام حسینی در یزد

یکی ازانواع نذوراتی که از گذشته دور تاکنون مورد توجه مردم این دیار قرارگرفته «آش گندم» است که آن را…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن