تاریخچه ای از اداره برق اشکذر

تاریخچه اداره برق اشکذر و زارچ در مصاحبه با اولین رئیس اداره آن
اطراف ما

تاریخچه اداره برق اشکذر و زارچ در مصاحبه با اولین رئیس اداره آن

محمود صادق منش (حسن آبادی)، اولین رئیس اداره برق اشکذر در مصاحبه با خبرنگار اشکذر خبر به تاریخچه اداره برق…
دکمه بازگشت به بالا