خدایت را امتحان نکن!

خدایت را امتحان نکن!
حکایات

خدایت را امتحان نکن!

 شیطان، حضرت مسیح را به بالای برج اورشلیم برد و گفت: اگر تو وابسته و عزیز خدایی، از این بالا…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن