رمضان ماهِ قرآن ماهِ قصه

رمضان ماهِ قرآن، ماهِ قصه
کتاب و کتابخوانی

رمضان ماهِ قرآن، ماهِ قصه

قرآن، بیش از هر چیز دیگری «کتاب قصه» است؛ پیامبران پیشین هم قصه‌گو بوده‌اند و آیات خداوند را بصورت قصه…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن