مسجد گوهرشاد؛ گوهرین یادگار «گوهرشاد»

مسجد گوهرشاد؛ گوهرین یادگار «گوهرشاد»
اطلاعات عمومی

مسجد گوهرشاد؛ گوهرین یادگار «گوهرشاد»

پایینِ پایِ حضرت، درست زیرِ سقفِ گنبدیِ مسجدِ گوهرشاد، چشم، حُکم پرنده‌ای را دارد که در باغ‌های بهشت از شاخه‌ای…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن