مشاهیر اشکذر

ابوالکریم بن علی اشکذری سراینده و دانشور قرن هشتم
دانشنامه اشکذر

ابوالکریم بن علی اشکذری سراینده و دانشور قرن هشتم

ابوالکریم یا ابوبکر بن علی اشکذری سراینده و دانشور قرن هشتم است که بیشتر عمر او در نیمه دوم این…
دکمه بازگشت به بالا