نحس بودن ماه صفر و نظر علما درباره آن

نحس بودن ماه صفر و نظر علما درباره آن
معارف

نحس بودن ماه صفر و نظر علما درباره آن

ایام ذاتا سعد و نحس ندارد مگر به خاطر حوادثی که در آن واقع شده و لذا چون در ماه…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن