کورحقیقی

کورحقیقی
حکایات

کورحقیقی

« فقیری به در خانه بخیلی آمد، گفت: شنیده ام که تو قدرتی از مال خود را نذر نیازمندان کرده…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن