گرامیداشت مقام پدران و توجه بیشتر به سلامت آنان در دوره کرونا

(روز هفتم ) گرامیداشت مقام پدران و توجه بیشتر به سلامت آنان در دوره کرونا
سلامت

(روز هفتم ) گرامیداشت مقام پدران و توجه بیشتر به سلامت آنان در دوره کرونا

     بیمارهای سالمندی مردان گذار اپیدمیولوژیک و تغییرات شدید شیوه ی زندگی و شهر نشینی در سال های اخیر منجر…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن