تعطیلات کرونایی

دلنوشته یک معلم در روزهای تعطیلات کرونایی
صفحه اصلی

دلنوشته یک معلم در روزهای تعطیلات کرونایی

من یک معلم هستم ، دیروز ساعت ۹ صبح برای برداشتن وسایل کمک آموزشی ازکلاسم به مدرسه رفتم تا در…
دکمه بازگشت به بالا