• شهید حاج محمدحسین جعفری نسب
  • شهید عباس جعفری نسب
  • حسینیه دوشهید

حکایتهای خواندنی ابوالفضل -خبرگرفتن از بازی ایران و عربستان

عده زیادی از همشهریان  آقای سید ابوالفضل طباطبایی را می شنا سند با ویژگی هایش از جمله اینکه تقویم را

ادامه

نیم نگاهی به منبریهای اشکذر (۴) – ملاقات با خدا در ماه خدا

منبر سنتی ترین و قدیمی ترین روش تبلیغ است امروزه این شیوه را تبلیغ چهره به چهره می نامند شیوه

ادامه

نیم نگاهی به منبریهای اشکذر( ۳ )_یادی و نامی از منبریهای سالهای دور اشکذر

منبر سنتی ترین و قدیمی ترین روش تبلیغ است امروزه این شیوه را تبلیغ چهره به چهره می نامند شیوه

ادامه

نیم نگاهی به منبریهای اشکذر (۲) – منبرهای سهل و ممتنع

منبر سنتی ترین و قدیمی ترین روش تبلیغ است امروزه این شیوه را تبلیغ چهره به چهره می نامند شیوه

ادامه

گزارش تصویری مسابقات قرآنی دومین جشنواره رمضانی بیت الشهدا

مسابقات قرآنی دومین جشنواره رمضانی بیت الشهدا در حسینیه دوشهید اشکذر برگزار گردید. مسابقات قرآنی دومین جشنواره رمضانی بیت الشهدا

ادامه