• حسینیه دو شهید اشکذر
  • شهید حاج محمدحسین جعفری نسب

مشاهیر اشکذر – علی محمّد خدامی

علی محمّد خدامی،فرزند حاج عباس،درتاریخ ۱۳۴۱دراشکذر یزد درخانواده فقیرمذهبی دیده به جهان گشود،تحصیلات خود را دراشکذرگذراند  ازجمله شاگردان ممتازبودوی با

ادامه

نیم نگاهی به منبریهای اشکذر (۶) – بیش از ربع قرن امامت جمعه اشکذر

منبر سنتی ترین و قدیمی ترین روش تبلیغ است امروزه این شیوه را تبلیغ چهره به چهره می نامند شیوه

ادامه

با شهدا-شهیدعباس دهقانی اشکذری

شهیدعباس دهقانی اشکذری،فرزندعلی اکبر اول خردادسال ۱۳۴۶ در اشکذر به دنیا آمدتحصیلات خودراتامقطع دوم دبیرستان ادامه داد درخرداد ۱۳۶۳ش به

ادامه