دانشنامه اشکذرفرهنگ عامه

«هُکک بازی»

بازیهای قدیمی بچه های اشکذر «هُکک بازی»

 

حداقل دو نفر و تا هفت هشت نفر بازی می کردند با پنج عدد سنگ ریزه تقریبا به اندازه ی فندق. نفری که با او بازی شروع می شد ۵ دانه را در مشت خود می گرفت و آنها را به هوا پرت می کرد به نحوی که روی پشت دستش می ریخت و روی زمین پخش می شد بعد یکی از آنها را بر می داشت به هوا پرت می کرد تا آن دانه برگردد بلافاصله یک دانه را از روی زمین بر می داشت و آن دانه ای که پرت کرده بود و در حال افتادن بود را می گرفت و آن یکدانه را کنار می گذاشت و دوباره دانه ی بعدی به همین نحو تا وقتی پنج دانه را جمع می کرد دوباره به همان شکل اول روی زمین پخش می کرد و این دفعه دو دانه، دو دانه و در مرحله ی بعد سه دانه و یک دانه و در مرحله ی بعد هر چهار دانه را بر می داشت و مرحله های بعدی هم داشت مانند اینکه کف یک دست را به زمین می گذاشت و دانه ها را با حرکت هایی روی پشت دستی که به زمین گذاشته بود می ریخت و بعد یکی از آنها را بر می داشت و با هر بار پرت کردن به فاصله ی اینکه آن دانه به زمین برسد حرکتی انجام می داد تا دانه ها را یکی یکی در لای انگشتان دست قرار می داد بعد دستش را بر می داشت و بایستی مواظب باشد دانه ها که از لای انگشتانش بیرون می آیند به هم نخورند و الا می باخت و بایستی با حرکت پرتاب دانه به هوا آن دانه هایی که روی زمین بود را با چند حرکت به هم نزدیک می کرد و با یک حرکت دیگر همه ی آنها را بر می داشت اگر در برگشت این دانه که به هوا پرتاب کرده بود نمی توانست بگیرد و به زمین می افتاد سوخته بود. و دانه ها را به نفر بعدی می داد تا دوباره دور به او برسد و اولین کسی که با موفقیت حرکات بازی را به انتها می رساند اول شده بود و از دایره ی بازیکن ها خارج می شد، بازی به همین ترتیب ادامه می یافت تا نفر و نفرهای بعدی تایید می شدند.

منبع : پاکنه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا