گنجینه بیت الشهدا

“سیمرغ جشنواره نوروزی بیت الشهدا به پرواز درآمد!”

“دل ها” به هم نزدیک بود و خاطره های دور و نزدیک مدام در ذهن ها تکرار میشد .

اما ….
دست زمانه ، فاصله ها را زیاد کرده بود .

نیرویی ، برای “دوباره با هم بودن” فریاد میزد . اراده ای میخواست ، برای غلبه بر فاصله ها و تکرار دوباره ی خاطره ها .

اراده ها “یکی ، یکی” به چرخه در آمد .

ابتدای حرکت ، مسیر سخت و بد فرجام مینمود ، اما “نیت های خوب” و ” اهداف بلند” سختی ها را به سخره میگرفت .

با “توکل ” کار آغاز شد و به وضوح دیده میشد که “دست های خدا ” جلوتر از دست های دیگر در حرکت است .

مرغ ها ، با “سوادی یافتن سیمرغ” به پرواز در آمدند .

در میانه ی راه ، شکوه و ناله ،گاه و بیگاه، جمع را در رسیدن به “سیمرغ” مردد مینمود .

اما …
ندایی از درون همه چیز را گرد هم می آورد.

عبور از هر پیچ و خم ، انتهای راه را روشن تر مینمود . نیروها به توازن میرسیدند . کدورت ها به دوستی بدل میشد و سوء تفاهم ها رخت برمیبست . همه به سمت ” یکی شدن ” در حرکت بودند .

و در آخر …

“سی مرغ ” خوش یافتند که خود “سیمرغ ” هستند و این چنین ، برای بالاتر پریدن ؛

“سیمرغ جشنواره ی نوروزی بیت الشهدا به پرواز در آمد .”

مبارک مان باد .

علی دهقانی اشکذری
۱۳۹۶/۱/۵

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا