دانشنامه اشکذرگنجینه اشکذرمشاهیر اشکذر

مشاهیر اشکذر – دکتر محمد حسین رامشت

دکتر محمد حسین رامشت متولد سال ۱۳۳۴ در اشکذر و دارای مدرک دکتری رشته ژئومورفولوژی است. ایشان استاد تمام دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان در رشته جغرافیا می باشد.وی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ریاست دانشگاه اصفهان را به عهده داشت.

تحصیلات:

دکتری,جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی,تربیت مدرس,ایران,-۱۳۷۱

دکتری,ژئومرفولوژی,تربیت مدرس,ایران,۱۳۶۷-۱۳۷۱

فوق لیسانس,جغرافیا,شهید بهشتی,ایران,۱۳۵۷-۱۳۶۴

فوق لیسانس,جغرافیا,شهید بهشتی تهران,ایران,-۱۳۶۴

لیسانس,جغرافیا,دانشگاه اصفهان,ایران,-۱۳۵۷

لیسانس,جغرافیا,دانشگاه اصفهان,ایران,۱۳۵۳-۱۳۵۷

 

تالیفات:

نقشه های ژئومرفولوژی(نمادها و مجاز ها),چاپ جدید,سمت,۱۳۹۳,

نقشه‌های ژئومورفولوژی(نمادها و مجازها)[چاپ چهارم]«۱۹۰ص»,چاپ جدید,سمت,۱۳۹۰,

کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی ملی، منطقه‌ای، اقتصادی، توریسم[چاپ دوم با ویرایش اول «اضافات و اصلاحات»(۴۰۹ص),چاپ جدید,دانشگاه اصفهان,۱۳۹۰,محمد حسین رامشت,سمیه السادات شاه‌زیدی

فصل “کانون های مدنی ایران ” از کتاب “گنجینه خاموش” از صفحه ۲۷۱-۲۹۲,تالیف,نعمتی,۱۳۸۸,محمد حسین رامشت,فرهادباباحمالی

جغرافیای خاکها,تالیف,دانشگاه اصفهان,۱۳۸۴

نقشه های ژئومرفولوژی,ترجمه و تالیف,سمت,۱۳۸۴

نقشه‌های ژئومورفولوژی(نمادها و مجازها)[۱۹۰ص],تالیف,سمت,۱۳۸۴

جغرافیای خاکها,تالیف,دانشگاه اصفهان,۱۳۷۹

جغرافیای خاکها,تالیف,دانشگاه اصفهان,۱۳۷۹,محمد حسین رامشت,عبداله سیف

جغرافیای خاکها,چاپ جدید,دانشگاه اصفهان,۱۳۶۸

جغرافیای طبیعی خلیج فارس,تالیف,دانشگاه اصفهان,۱۳۶۶

هورالعظیم (جغرافیای طبیعی),تالیف,دانشگاه اصفهان,۱۳۶۶

جغرافیای طبیعی هور العظیم,تالیف,دانشگاه اصفهان,۱۳۶۵

 

مقالات:

Study Clastic Sediments and Evaporite Deposits’ Changes in theSedimentary Core Lake Maharlou, Iran,غیر ISI,Modern Applied Science,۱۳۹۴,عبداله سیف,فاطمه سبک خیز,محمد حسین رامشت,مرتضی جمالی,عبدالمجید نادری

بررسی اپیدمیولوژیک الگوی مکانی و زمانی سرطان معده در استان اردبیل (طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۵),علمی پژوهشی,سلامت و بهداشت اردبیل (این مجله از آبان ۹۱ علمی-پژوهشی می باشد),۱۳۹۴,محمد حسین رامشت,فرهاد پورفرضی,مژگان انتظاری نجف آبادی,حسن کرامتی

Relation of women breast cancer with Arsenic spatial dispersion (case study:Isfahan Province,Iran ),غیر ISI,International Journal of Scientific Research in Knowledge,۱۳۹۳,معصومه رشیدی,محمد حسین رامشت

زمین بوم های اجتماعی و افتراق های هنری در ایران نمونه موردی فرش دستباف در ایران مرکزی ,علمی پژوهشی,مطالعات تطبیقی هنر-دانشگاه هنر اصفهان-باهمکاری دانشگاههای دیگر,۱۳۹۳,فرهاد باباجمالی,محمد حسین رامشت,محمود محمدی,ابراهیم مقیمی

سلامت جغرافیایی و سلامت انسان مطالعه موردی :پایش آلودگی خاک به آرسنیک و ارتباط آن با سرطان ریه در استان اصفهان با استفاده از فن آوری فضایی سنجش از دور,علمی پژوهشی,مجله دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,۱۳۹۳,معصومه رشیدی,محمد حسین رامشت,رضا روزبهانی

رویکرد جغرافیدانان ایران به دانش جغرافیا ,سایر,رشد آموزش جغرافیا-سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش,۱۳۹۳,محمد حسین رامشت

مفهوم زمان وتکنیک های پیش بینی مخاطرات طبیعی,سایر,دانش مخاطره-دانشگاه تهران,۱۳۹۳,سوسن دلسوز,طیبه محمودی,محمد حسین رامشت,مژگان انتظاری نجف آبادی

کوپلینگ نظریه ای بنیادین در هویت مدنی ایران,سایر,مطالعات نواحی شهری-دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان,۱۳۹۳,محمد حسین رامشت,فرهاد بابا جمالی,محسن پورخسروانی

Relation of air pollution with epidemiology of respiratory diseases in Isfahan,Iran from ۲۰۰۵ to ۲۰۰۹,ISI,Journal of Research in medical Sciences,۱۳۹۲,Maasoumeh Rashidi,محمد حسین رامشت,Moein Zohary,Parinaz Poursafa,Roya Kelishadi,Zeinab Rashidi,Reza Rouzbahani | Detail

The Comparison of RBF and MLP Neural Networks Performance for the Estimation of Land Suitability,غیر ISI,Journal of Environment,۱۳۹۲,عباسعلی ولی ,محمد حسین رامشت,مرضیه مکرم

بررسی میزان گسترش تپه های ماسه ای شرق جاسک در بازه زمانی (۱۳۶۹-۱۳۸۳) با استفاده از GIS و RS,علمی پژوهشی,جغرافیا و توسعه-دانشگاه سیستان و بلوچستان-همکاری با انجمن جغرافیای ایران,۱۳۹۲,محمد حسین رامشت,عبداله سیف,شبنم محمودی

مکانیابی دفن پسماند جامد شهری با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت),علمی پژوهشی,جغرافیا و برنامه ریزی-دانشگاه تبریز,۱۳۹۲,محمد حسین رامشت,رامین حاتمی فرد,سید حجت موسوی

شواهد یخچال های کواترنر پایانی در حوضه تنگوئیه سیرجان,علمی پژوهشی,پژوهشهای ژئو مور فولوژی کمی-انجمن ژئومورفولوژی(این مجله از تیر ۹۱ دارای رتبه علمی-پژوهشی می باشد.),۱۳۹۲,اسماعیل پاریزی,علیرضا تقیان,محمد حسین رامشت

بازسازی الگوی تغییرات برودتی و رطوبتی منطقه قروه در فاز اقل کواترنر,علمی پژوهشی,جغرافیا و توسعه ناحیه ای-دانشگاه فردوسی مشهد,۱۳۹۲,پروین زارعی، ,محمد حسین رامشت

الوبت گذاری کانون های گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد,علمی پژوهشی,برنامه ریزی فضایی-دانشگاه اصفهان(این مجله از تیر ۹۱ علمی-پژوهشی می باشد),۱۳۹۲,محمد حسین رامشت,مریم فیض الهی

سیر تحولات نظریه سوبسیدانس از داروین تا دورن کامپ ,علمی پژوهشی,پژوهشهای جغرافیای طبیعی(پژوهشهای جغرافیایی سابق) -موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران,۱۳۹۲,علیرضا شهبازی,محمد حسین رامشت

پهنه بندی حوضه آبخیز بیاضیه به منظور تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی با استفاده از روش AHP و تکنیک GIS,علمی پژوهشی,جغرافیا و برنامه ریزی-دانشگاه تبریز,۱۳۹۲,محمد حسین رامشت,علیرضا عرب عامری

اولویت گذاری و رتبه بندی کانون های گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد,علمی پژوهشی,برنامه ریزی فضایی-دانشگاه اصفهان(این مجله از تیر ۹۱ علمی-پژوهشی می باشد),۱۳۹۲,محمد حسین رامشت,مریم فیض الهی

بحرانِ ناشی از افت سطح آب زیرزمینی در اثر فعّالیّت تکتونیکی در دشت ماهیدشت,سایر,ژئومورفولوژی کاربردی ایران-دانشگاه حکیم سبزوار,۱۳۹۲,نسرین رنجبر منش,مژگان انتظاری نجف آبادی,محمد حسین رامشت

Evidence of Ice caps and cold cells in Iran,ISI,American journals of scientific research,۱۳۹۱,محمد حسین رامشت,فاطمه نعمت الهی,مژگان انتظاری نجف آبادی,سمیه سادات شاه زیدی,فاطمه یوسفی

The association between spatial distribution of common malignancies and soil lead concentration in Isfahan, Iran,ISI,JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES,۱۳۹۱,معصومه رشیدی,محمد حسین رامشت,هادی غریب,رضا روزبهانی,مجید غیاث,پریناز پورصفا

Selection of Most Appropriate Area to Establish Soil Damp for the Purpose of Sustainable Development of Water Resources Using TOPSIS and ELECTRE Methods (Acase stuy :zarand-Saveh Watershed),غیر ISI,Golobal jornal of human socal science geography &environmental geosciences,۱۳۹۱,محمد حسین رامشت,علیرضا عرب,حمیده بیگی

ارگودیسیتی در ژئومورفولوژی,علمی پژوهشی,جغرافیا و توسعه-دانشگاه سیستان و بلوچستان-همکاری با انجمن جغرافیای ایران,۱۳۹۱,سیدعلی المدرسی,محمد حسین رامشت,علیرضا عباسی,مسعود معیری,حسین انتظاری

کاربرد شاخص های ارزیابی تکتونیک جنبا در برآورد وضعیت تکتونیکی بخش علیای زاینده رود,علمی پژوهشی,جغرافیا و توسعه-دانشگاه سیستان و بلوچستان-همکاری با انجمن جغرافیای ایران,۱۳۹۱,محمود حبیب‌الهیان,محمد حسین رامشت

ارزیابی دقت و صحت شاخص‌های ژئومورفولوژیکی با استفاده از داده‌های ژئودینامیکی (مطالعه موردی حوضه آبریز جاجرود در شمال شرق تهران),علمی پژوهشی,جغرافیا و برنامه ریزی محیطی(پژوهشی سابق)-دانشگاه اصفهان,۱۳۹۱,محمد حسین رامشت,هایده آراء,سیاوش شایان,مجتبی یمانی

تکتونیک جنبا ،انسان ،مدنیت ,علمی پژوهشی,پژوهشهای جغرافیای طبیعی(پژوهشهای جغرافیایی سابق) -موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران,۱۳۹۱,قاسم خسروی,محمد حسین رامشت,محمدرضا ثروتی,اریک فورس

پهنه بندی حوضه آبخیز شاهرود- بسطام از نظر تغذیه مصنوعی آبخوان های زیرزمینی با استفاده از روش تخصیص خطی و تکنیک GIS,علمی پژوهشی,فضای جغرافیایی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر,۱۳۹۱,محمد حسین رامشت,علیرضا عرب عامری

دوالیتی در ژئوموفولوژی ,علمی پژوهشی,پژوهشهای جغرافیای طبیعی(پژوهشهای جغرافیایی سابق) -موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران,۱۳۹۱,محسن پورخسروانی ,محمد حسین رامشت,سیدعلی المدرسی

بررسی عملکرد فرایندهای یخچالی با استفاده از تحلیل آماری قطر سنگ‎های سرگردان (مطالعه‎ی موردی: روستای اسلامیه (فراشاه)، شهرستان تفت) ,علمی پژوهشی,پژوهشهای ژئو مور فولوژی کمی-انجمن ژئومورفولوژی(این مجله از تیر ۹۱ دارای رتبه علمی-پژوهشی می باشد.),۱۳۹۱,محمد حسین رامشت,عباسعلی ولی,محسن پورخسروانی,محسن دهقانپور,طیبه محمودی

گردشگری سلامت در ایران (با تاکید بر رتبه بندی خواص درمانی چشمه های منتخب استان اردبیل),سایر,سلامت و بهداشت اردبیل-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل,۱۳۹۱,معصومه رشیدی ,محمد حسین رامشت,عبداله سیف,جواد خوشحال دستجردی

ردیابی آثار یخچالی کواترنر در حوضه آبی رود خانه بوانات,سایر,سپهر,۱۳۹۱,صمد عبدی,محمد حسین رامشت

اپیدمیولوژی جغرافیای مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی عروقی در استان اصفهان,علمی پژوهشی,مجله دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,۱۳۹۰,معصومه رشیدی,مجید غیاث,محمد حسین رامشت

بررسی ارتباط سرطان وعنصر سرب وتوزیع فضائی سرطان در استان اصفهان,علمی پژوهشی,مجله دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,۱۳۹۰,معصومه رشیدی,مجید غیاث,رضا روزبهانی,محمد حسین رامشت,پریناز پورصفا,هادی غریب

ردیابی آثار یخچال‌های طبیعی مطالعه موردی یخچال طبیعی حوضه تیگرانی ماهان,علمی پژوهشی,جغرافیا و برنامه ریزی محیطی(پژوهشی سابق)-دانشگاه اصفهان,۱۳۹۰,محمد حسین رامشت,محمود لاجوردی,حسن لشکری,طیبه محمودی محمدآبادی

مقایسه کارآیی مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون برای پیش بینی بار رسوب جریان مطالعه موردی حوضه آبخیز سمندگان,علمی پژوهشی,جغرافیا و برنامه ریزی محیطی(پژوهشی سابق)-دانشگاه اصفهان,۱۳۹۰,عباسعلی ولی,محمد حسین رامشت,عبداله سیف,رضا قضاوی

تاثیرات سیستم های شکل زای اقلیمی بر زمین لغزش های ایران,علمی پژوهشی,جغرافیا و توسعه-دانشگاه سیستان و بلوچستان-همکاری با انجمن جغرافیای ایران,۱۳۹۰,مژگان انتظاری نجف آبادی,محمد حسین رامشت,عبداله سیف,کورش شیرانی,سمیه السادات شاهزیدی

مدیریت بحران در جهت تعدیل خسارت های حاصل از زلزله در استان تهران ,علمی پژوهشی,فصلنامه امداد و نجات,۱۳۹۰,معصومه رشیدی,محمد حسین رامشت,عبداله سیف,هادی غریب

رفتار ارگودیک چشم‌اندازهای ژئوموفیک,علمی پژوهشی,فضای جغرافیایی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر,۱۳۹۰,سیدعلی المدرسی,محمد حسین رامشت,کالین تورن,لیلا گرجی,زهرا ایزدی

The impact of mountainous skirts direction of Iran on differences in altitude of water and ice equilibrium line of quaternary,علمی پژوهشی,جغرافیا و برنامه ریزی محیطی(پژوهشی سابق)-دانشگاه اصفهان,۱۳۹۰,مسعود معیری,محمد حسین رامشت,عبداله سیف,مجتبی یماننی ,غلامحسین جعفری

توزیع فضایی منابع و معادن در سطوح ارضی گلپایگان,سایر,سپهر,۱۳۹۰,محمد حسین رامشت,رقیه نیکبخت

اولویت بندی نواحی شهری به منظور تاسیس ایستگاه‌های آتش نشانیبا استفاده از دو روش تخصیص خطی و تاپسیس و با کمک GIS مطالعه موردی ماکو,سایر,برنامه‌ریزی فضایی-دانشگاه اصفهان,۱۳۹۰,محمد حسین رامشت,علیرضا عرب‌عامری

Evaluation of Various Oppositional and Blocking Models of Water against Manmade Crisis Using a Hierarchical Analysis (AHP),سایر,American Journal of Advanced Scientific Research,۱۳۹۰,A.A. Pouri Rahim,محمد حسین رامشت, G.R. jalali,J. Sardary

Assessment of morphotectonic properties of Mahan Tigrani watershed,غیر ISI,Manangement science letter,۱۳۸۹,محمد حسین رامشت,Taybeh Mahmoodi Mohammadabadi,Mohsen Pourkhosravani ,Seyed Hojat Mousavi | Detail

The impacts of hot and cold holes on the landslides of isfahan province,غیر ISI,Engineering & Technology,۱۳۸۹,محمد حسین رامشت

تاثیر جهت دامنه های کوهستانی ایران بر تفاوت ارتفاع خط تعادل آب و یخ کواترنر ,علمی پژوهشی,جغرافیا و برنامه ریزی محیطی(پژوهشی سابق)-دانشگاه اصفهان,۱۳۸۹,مسعود معیری,محمد حسین رامشت,عبداله سیف,مجتبی یمانی,غلامحسن جعفری

تحلیل مقایسه ای شبکه عصبی مصنوعی و مدل های رگرسیونی پیش بینی رسوب معلق مطالعه موردی :حوضه آبخیز اسکندری واقع در حوضه ابریز زاینده رود,علمی پژوهشی,پژوهشهای جغرافیای طبیعی(پژوهشهای جغرافیایی سابق) -موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران,۱۳۸۹,عباسعلی ولی,مسعود معیری,محمد حسین رامشت,ناصر موحدی نیا

فضا درژئومرفولوژی,علمی پژوهشی,برنامه ریزی و آمایش فضا (مدرس سابق)-دانشگاه تربیت مدرس,۱۳۸۹,محمد حسین رامشت

بررسی وشناسائی مخاطرات محیطی در بندر عباس,علمی پژوهشی,مرتع و آبخیزداری(منابع طبیعی ایران سابق)-دانشگاه تهران,۱۳۸۹,رسول مهدوی نجف اباد,محمد حسین رامشت,ایران غازی,سیدجمال الدین خواجه الدین ,عبداله سیف,احمد نوحه گر,مرضیه رضایی

حوضه های آبریز از دیدگاه سیستمی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودگاماسیاب) ,سایر,جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای,۱۳۸۹,محمد حسین رامشت,عبدالمجید احمدی,هایده آراء

بررسی ارتباط توزیع فضایی کادمیم با بیماری های قلبی و عروقی از دیدگاه جغرافیایی پزشکی (مطالعه موردی :استان اصفهان),سایر,فصلنامه جغرافیا ومطالعات محیطی-دانشگاه آزاد نجف آباد,۱۳۸۹,محمد حسین رامشت,امیرگندمکار,معصومه رشیدی

The impact of mountainous skirts direction of Iran on differences in altitude of water and ice equilibrium line of quaternary , Geography and Environmental Planning,غیر ISI,Geography and Environmental Planning,۱۳۸۸,مسعود معیری,محمد حسین رامشت,عبداله سیف,مجتبی یمانی,غلام حسین

ژئوتوپ های یزدوجاذبه های آن,علمی پژوهشی,جغرافیا و توسعه-دانشگاه سیستان و بلوچستان-همکاری با انجمن جغرافیای ایران,۱۳۸۸,محمدرضا نوجوان,سید ابوالقاسم میر حسینی,محمد حسین رامشت

رابطه بارش و رواناب حوضه های فاقد ایستگاه های هیدرومتری(مطالعه موردی حوضه آبریز صغاد),علمی پژوهشی,جغرافیا و برنامه ریزی-دانشگاه تبریز,۱۳۸۸,غلامحسین جعفری,محمد حسین رامشت,مسعود معیری

فضا و نگرش فضایی در مطالعات خاک و ژئومورفولوژی(مطالعه موردی: سرآب حوزه آبی زاینده رود),علمی پژوهشی,جغرافیا و برنامه ریزی محیطی(پژوهشی سابق)-دانشگاه اصفهان,۱۳۸۸,حمید قیومی محمدی,محمد حسین رامشت,نورایر تومانیان,مسعود معیری

تاثیر تکتونیک جنبا بر مورفولوژی مخروط افکنه ی درختنگان در منطقه ی شهداد کرمان,علمی پژوهشی,جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران,۱۳۸۸,محمد حسین رامشت,عبداله سیف,سمیه سادات شاهزیدی ,مژگان انتظاری نجف آبادی

روشهای ریاضی ارزیابی گالی ,علمی پژوهشی,جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران,۱۳۸۸,محمد حسین رامشت,لیلا گرجی,مژگان انتظاری

استثنا گرائی در هویت فضائی مدنی ایران,سایر,جغرافیا و مطالعات محیطی-دانشگاه آزاد اسلمی واحد نجف آباد,۱۳۸۸,محمد حسین رامشت,فرهاد بابا جمالی

کانون های مدنی در ایران,سایر,کنجینه خاموش,۱۳۸۸,محمد حسین رامشت

روشهای ریاضی ارزیابی گالی,سایر,سپهر,۱۳۸۸,محمد حسین رامشت,لیلا گرجی,مژگان انتظاری نجف آبادی

نقش گسل ها در جابجایی کانون های واگرای متواتر و تکامل مخروط افکنه درختنگان درکواترنر,علمی پژوهشی,جغرافیا و توسعه ناحیه ای-دانشگاه فردوسی مشهد,۱۳۸۷,محمد حسین رامشت,سمیه سادات شاه زیدی

یـــخ در آتـش : آثار یخچالی در منطقه بم ,علمی پژوهشی,جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران,۱۳۸۷,محمد حسین رامشت

یخ در آتش: آثار یخچالی در منطقه بم,علمی پژوهشی,تحقیقات جغرافیایی-خصوصی,۱۳۸۷,محمد حسین رامشت,داوود پوردهقان

تحلیل فضایی و ژنیتیکی مخروطه افکنه های ایران,علمی پژوهشی,تحقیقات جغرافیایی-خصوصی,۱۳۸۷,محمد حسین رامشت,علیرضا عباسی,مسعود معیری

بررسی مواریث یخچالی حوزه صفا شهر-استان فارس,علمی پژوهشی,پژوهشی-دانشگاه اصفهان-علوم انسانی,۱۳۸۷,مسعود معیری,محمد حسین رامشت,مسعود تقوائی,محمد مهدی تقی زاده

تحولات مدنی در ایران وخلیج فارس,سایر,بنیاد و ایران شناسی,۱۳۸۷,محمد حسین رامشت

Quarternary change-Icecaps in central mountainds of Iran- shirkoh,ISI,Quarternary International,۱۳۸۶,SA.Alhoseini Almodaresi,محمد حسین رامشت,MH.Mobini

معرفت شناسی و مدلسازی در ژئومرفولوژی,علمی پژوهشی,پژوهشهای جغرافیایی-دانشگاه تهران,۱۳۸۶,محمد حسین رامشت,سید عبدالعلی کمانه,صمد فتوحی

تاثیر گنبد های نمکی بر شوری اب های زیرزمینی پلایای داراب,علمی پژوهشی,پژوهشی-دانشگاه اصفهان-علوم انسانی,۱۳۸۶,محمد حسین رامشت,ایران غازی,مسعود معیری,صمد فتوحی

تحلیل تطبیقی رفتار هیدرولوژیک رود خانه کــر در شبکه ژئونروتیک,علمی پژوهشی,جغرافیا و توسعه ناحیه ای-دانشگاه فردوسی مشهد,۱۳۸۶,محمد حسین رامشت

ردیابی آثاریخچالی کواترنر در بوانات فارس,سایر,سپهر,۱۳۸۶,محمد حسین رامشت

آثار یخساری در شیرکوه یزد,سایر,فضای جغرافیائی,۱۳۸۶,محمد حسین رامشت

ردیابی آثار یخچالی کواترنر در حوضه آبی بوانات ,سایر,گاهنامه اطلس دانشگاه اصفهان (علمی – تخصصی ),۱۳۸۶,محمد حسین رامشت

آثار یخچالی در حوضه ی اقلید فارس,سایر,فصلنامه رشد آموزش جغرافیا,۱۳۸۶,محمد حسین رامشت,محمد مهدی کاظمی

تحلیل تطبیقی رفتار هیدرولوژیکی رودخانه کر در شبکه ژئو نروتیک,علمی پژوهشی,جغرافیا و توسعه ناحیه ای-دانشگاه فردوسی مشهد,۱۳۸۵,محمد حسین رامشت

بررسی سیستمی پایداری ژئومورفولوژیکی دریاچه بختگان,علمی پژوهشی,جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران,۱۳۸۵,محمد حسین رامشت

بررسی وارزیابی روش های آماری دومتغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش,سایر,سپهر,۱۳۸۵,محمد حسین رامشت

بررسی سیستمی پایداری ژئومورفولوژیکی دریاچه بختگان,سایر,مجله مطالعات جغرافیایی-دانشگاه تربیت معلم سبزوار,۱۳۸۵,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,علی شکور,سید عبدالعلی کمانه

تحلیل مجازی فرم و فرآیند در نقشه های توپو گرافی میان مقیاس ,علمی پژوهشی,پژوهشی-دانشگاه اصفهان-علوم انسانی,۱۳۸۴,محمدرضا نوجوان,محمد حسین رامشت,زهرا انتشاری

تحلیل مجازی فرم وفرایند در نقشه های میان مقیاس توپوگرافی,علمی پژوهشی,پژوهشی-دانشگاه اصفهان-علوم پایه,۱۳۸۴,محمد حسین رامشت

آثار یخساری در ایران,علمی پژوهشی,مدرس-دانشگاه تربیت مدرس,۱۳۸۴,محمد حسین رامشت,فاطمه نعمت الهی

آثار یخساری در سلفچگان قم,علمی پژوهشی,تحقیقات جغرافیایی-خصوصی,۱۳۸۴,محمد حسین رامشت

خاک های ایران ,سایر,دایره المعارف بزرگ اسلامی,۱۳۸۴,محمد حسین رامشت

آثار یخچالی و یخسازی در سلفچگان ,سایر,فصلنامه جغرافیایی,۱۳۸۴,محمد حسین رامشت

کاربرد تصاویر etm لندست و تکنیک g.i.s. در بررسی قلمروهای دیرینه بلایای گاوخونی ,علمی پژوهشی,جغرافیا و توسعه-دانشگاه سیستان و بلوچستان-همکاری با انجمن جغرافیای ایران,۱۳۸۳,محمد حسین رامشت,عبداله سیف

باد ، موج وفرایندهای…..,علمی پژوهشی,پژوهشهای جغرافیایی-دانشگاه تهران,۱۳۸۳,محمد حسین رامشت

یخچال های زفره ,سایر,رشد جغرافیا,۱۳۸۳,محمد حسین رامشت

کیاس تئوری در ژئومرفولوژی,علمی پژوهشی,پژوهشی-دانشگاه اصفهان-علوم پایه,۱۳۸۲,محمد حسین رامشت

مفهوم تعادل در دیدگاه های فلسفی ژئومرفولوژی,علمی پژوهشی,تحقیقات جغرافیایی-خصوصی,۱۳۸۱,محمد حسین رامشت

سفره های پاراگلیشیال ونقش آن در کیفیت منابع آبهای تحت الارض مناطق خشک,سایر,سپهر,۱۳۸۱,محمد حسین رامشت

ارتباط بعد سوم وجذب انرژی وماده درسیستم پلایای داراب,سایر,رشد جغرافیا,۱۳۸۱,محمد حسین رامشت

تحول تاریخ طبیعی زاینده رود,علمی پژوهشی,پژوهشی-دانشگاه اصفهان-علوم پایه,۱۳۸۰,محمد حسین رامشت

تاریخ طبیعی اصفهان,علمی پژوهشی,ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه اصفهان,۱۳۸۰,محمد حسین رامشت

دریاچه های دوران چهارم بستر مدنیت در ایران,علمی پژوهشی,تحقیقات جغرافیایی-خصوصی,۱۳۸۰,محمد حسین رامشت

ژئومرفولوژی کارست,علمی پژوهشی,پژوهشهای جغرافیایی-دانشگاه تهران,۱۳۸۰,محمد حسین رامشت

سه سویگی در اروند ,علمی پژوهشی,جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران,۱۳۸۰,محمد حسین رامشت

نگرش سیستمی به ژئومرفولوژی,سایر,رشد جغرافیا,۱۳۸۰,محمد حسین رامشت

تخمین توان رسوب دهی سیستم های آبی با روش فورنیه و بالا بردن کارایی آن در سیستم های ((نقطه ای ، ترسیمی )),سایر,اموزش رشد جغرافیا,۱۳۸۰,محمد حسین رامشت

دستگاه معرفت شناسی وتولید نگرش فرهنگی,علمی پژوهشی,Iranian Journal of Fuzzy Systems-سیستم های فازی ایران-دانشگاه سیستان و بلوچستان-همکاری با انجمن سیستم های فازی ایران,۱۳۷۹,محمد حسین رامشت

مدیریت محیطی در کنترل شوری,علمی پژوهشی,Iranian Journal of Fuzzy Systems-سیستم های فازی ایران-دانشگاه سیستان و بلوچستان-همکاری با انجمن سیستم های فازی ایران,۱۳۷۸,محمد حسین رامشت

فازی در جغرافیا وسیستم های محیطی,علمی پژوهشی,تحقیقات جغرافیایی-خصوصی,۱۳۷۸,محمد حسین رامشت

مدیریت محیطی در کنترل آلودگی شوری رود خانه جنوب ایران,علمی پژوهشی,Iranian Journal of Archeological Studies-دانشگاه سیستان و بلوچستان-با همکاریدانشگاههای دیگر,۱۳۷۸,محمد حسین رامشت,عبداله سیف

تحول تاریخ طبیعی زاینده رود و شکل گیری مدنیت در حاشیه آن,علمی پژوهشی,پژوهشهای جغرافیایی-دانشگاه تهران,۱۳۷۸,محمد حسین رامشت,علیرضا عباسی,مجید منتظری

نوسانات دریای خزر را می توان کنترل کرد ؟,سایر,فصلنامه تحقیقات جغرافیایی,۱۳۷۸,محمد حسین رامشت

هارتلند های فرهنگی,علمی پژوهشی,تحقیقات جغرافیایی-خصوصی,۱۳۷۷,محمد حسین رامشت,احمد تقدیسی

توسعه پایدار,سایر,دانشگاه انقلاب,۱۳۷۷,محمد حسین رامشت

گردش آب در چرخه شکلزائی,سایر,پژوهش دانشگاه سبزوار,۱۳۷۷,محمد حسین رامشت

تغییرات رطوبتی ایران در دوران چهارم,علمی پژوهشی,منابع طبیعی ایران-دانشگاه تهران,۱۳۷۵,محمد حسین رامشت

تعیین سن مطلق پادگانه های آبرفتی رودخانه ای ,علمی پژوهشی,جغرافیا و توسعه-دانشگاه سیستان و بلوچستان-همکاری با انجمن جغرافیای ایران,۱۳۷۵,محمد حسین رامشت

نوشرابی در قرابه ای کهنه((‌‌ بحران معرفت شناسی در جغرافیا )),علمی پژوهشی,ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه اصفهان,۱۳۶۷,محمد حسین رامشت

تغییرات اقلیمی وتاثیر آن بر انسان,علمی ترویجی,نیوار-سازمان هواشناسی کشور,۱۳۶۷,محمد حسین رامشت

the impacts of hot and cold holes on the lanslides of isfahan province,ISI,Engineering and technology,محمد حسین رامشت

Identification of natural hazard and clasificition of urban areas by topsis model (case study :Bandar abbas city iran ),ISI,Geomatics natural hazards and risk,رسول مهدوی نجف آبادی ,محمد حسین رامشت,ایران قاضی ,سید جمال الدین خواجدین ,عبداله سیف,احمد نوحگر ,عاطفه مهدوی

Space identity,ISI,Journal of Social Issues & Humanities,محمد حسین رامشت

شواهد ژئومرفولوژیکی وزمین شناسی تکتونیکجنبا در جلگه خوزستان در رابطه با مدل تحول ناهمواری های زاگرس چین خورده,محمد حسین رامشت

فضا ونگرش فضائی در مطالعات خاک وژئومرفولوژی,محمد حسین رامشت

تحلیل مقایسه ای عملکرد شبکه عصبی,محمد حسین رامشت

تاثیر جهت دامنه های کوهستانی ایران وتفاوت ارتفاع خط تعادل اب ویخ کواترنر,محمد حسین رامشت

the effect of active tectonic to morphology of derakh- tangan river fan of shahdad in kerman,محمد حسین رامشت

ارگودیسیتی در ژئومرفولوژی,محمد حسین رامشت

ردیابی اثار یخچالی طبیعی ,محمد حسین رامشت

فلسفه گرائی در اندیشه های علمی مرحوم دکتر شکوئی,محمد حسین رامشت

Gullies Evolution process and Origination in Garmeh Area -iran,محمد حسین رامشت

منابع:

سایت دانشگاه اصفهان

ماهنامه اشکذر شماره ۲۴، بهمن ماه ۹۲

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. با سلام و احترام
    دکتر محمد حسین رامشت بی شک یکی از بزرگترین اساتید کشور در زمینه ژئومورفولوژی هستند. ایشان از نظر اخلاق و جوانمردی نیز یکی از استوره ها می باشند بنده به شخصه هشت سال دانشجوی ایشان بودم و منش هایی از ایشان دیدم که کمتر کسی در این روزگار شاید اینچین باشد، از جمله دستگیری از دانشجویان محروم چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی.
    خداوند حافظ ایشان باشد.

  2. هرچند از لحاظ علمی کامل هستند ولی از لحاظ تربیت دانشجو به مراتب کاملتر هستند . در تمام عمرم استادی به خوبی ایشان ندیده ام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا