تاریخ شفاهی اشکذردانشنامه اشکذر

دو روایت از جانور آدم خوار در اشکذر

حدود سال ۱۳۲۰ در اشکذر جانور آدم خوارپیدا شد هر شب در محله ای بچه ای را می خورد یکی از برادر زنهای من از اولین قربانیان بود.بعد دختر رجب مومنی بعد پسر بمانعلی صابری. از بچه هایی بودند که آن جانور آنان را دریده بود. به سراغ آدمهای بزرگ هم می رفت.چند نفری را می خواست ببرد حاجی اسماعیل دهقانی یکی اش بود که هنوز  اثر دندانهای آن جانور روی دستش است. یک زن رامی خواسته بود ببرد که نجات یافت. آدم را از جایی که خوابیده بود با دندان می کشید و می برد. یک بار هم آن جانور به سراغ من آمد.روی بام خوابیده بودم. صدای پای جانور را شنیدم. گوشه لحاف من رابا دهنش کنار زد.من که زیر لحاف بودم فهمیدم از زیر لحاف. همان طور که لحاف روی سرم بود یک باره بلند شدم خودم را انداختم روی آن جانور. ترسید و فرار کرد.آن تابستان. خیلی ترسناک شده بود.هر شب هم می رفت یک محله ای. دو شب پشت سرهم در محله ای نمی ماند که مردم بتوانند کاری کنند. یک شب هم در مجومرد (رضوانشهر) یک نفر را کشت.یک بار بچه ای را برد  بعد که رفتیم دنبالش فقط استخوانهایش پیدا شد( سید علی اکبر علوی نسب)

یک زمان جانور آدمی خوار آمده بود که بچه ها را می خورد زن ها همیشه بایستی مواظب بچه هایشان باشند مخصوصا در تابستان بچه ها را می گذاشتند وسط، دورشان می خوابیدند پسر خواهر من دو سال داشت که جانور آدمی خوار شکمش را خورد و بچه مرد چند تا بچه را کامل خورده بود و تعدادی هم ناقص کرده بود بچه را در ماس دون هم می گذاشتند من جانور آدمی خوار را خوب و کامل دیدم یک شب مادرم به خانه یکی از خواهرهایم به نام بی بی صغری رفته بود و من و یک خواهر دیگربه نام بی بی سکینه در خانه در اتاق بودیم مادرم که بیرون رفته بود چفت در را بسته بود ولی جانور آدمی خوار که آمد خود را به در زد چفت در باز شد و آمد توی اتاق ، من و خواهرم خیلی ترسیده و وحشت زده شدیم لحاف مان پهن بود می رفتیم زیر لحاف ولی جانور آدمی خوار لحاف را از روی ما می کشید و از اتاق بیرون می رفت دوباره ما می رفتیم زیر لحاف دوباره می آمد توی اتاق لحاف ما را می کشید مادرم نان را در گنجینه مطبخ گذاشته بود جانور رفته بود بیرون، دیوار گنجینه مطبخ خراب کرده نان خورده بود و رفته بود دستهایش از پاهایش کوتاهتر بود (سیدحسین علوی نسب)

کشتن حیوانی باعنوان جانور آدم خوار در اطراف یزد-منبع: آقای نقاشی  (احتمالا همان جانور آدم خوار در اشکذر می باشد)

روایت اول: نشریه نصر اشکذر

روایت دوم :روزنامه آوای اشکذر

ح.د

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا